CURRICULUM VITAE VAN ELS FRIGGE
 
Projectmanager HR / Trainer / Onderwijskundige
 
 
Ruime ervaring in verschillende leidinggevende en adviesfuncties in het onderwijsveld en de zakelijke dienstverlening. Sterk in het aansturen van innovatieprocessen en het coachen van professionals. In staat om medewerkers te inspireren en te motiveren om de afgesproken resultaten te behalen, en daarvoor desgewenst hun gedrag positief te beïnvloeden. Visionair maar ook hands on. Planmatig en resultaatgericht. Humor, energiek, initiërend en creatief.
 
 
Werkervaring
 
2007 – heden    Senior trainer/adviseur/docent en projectmanager, Els Frigge Training en HR-projecten
2007 – heden    Docent Personeel, Organisatie en Communicatie, opleiding MPZ, Kluwer BV
1996 – 2007      Senior trainer/adviseur/docent en projectleider, Jansse en Koekoek BV
1994 – 1996      HR Manager en tevens Manager Stafafdelingen, Doornhein De Vries & Partners BV
1990 – 1994      Directeur MTS, Vaktechnisch Lyceum Utrecht, MTS M&K (60 docenten)
1989 – 1990      Schakelfunctionaris OVB, Projectbureau OVB, Rotterdam
1985 – 1989      Teamleider MDGO AW, Lucas Lyceum Rotterdam (25 docenten)
1980 – 1985      Docent MDGO AW, Lucas Lyceum Rotterdam
1977 – 1980      Hoofdleidster, Maria ter Engelen Kleuterschool, Rotterdam (6 klassen)
 
 
Opleidingen
 
1989 – 1991      Onderwijskunde, Faculteit Sociale Wetenschappen, RijksUniversiteit Utrecht
1981 – 1982      Eerste graads Maatschappijleer
1980 – 1982      Pedagogiek MO-B, Nutsacademie, Rotterdam
1977 – 1980      Pedagogiek MO-A, Nutsacademie, Rotterdam
 
Relevante Cursussen
 
2012                 Masterclass HR Analytics voor gevorderden, HR Academy
2012                 Conflicthantering en organisatie-interventie, Interactieacademie Antwerpen
2010                 Maakbaarheid van Organisaties, Interactieacademie Antwerpen
2008 – 2009      Groepen in Organisaties, Interactieacademie Antwerpen
2004                 Initiatie in Systeemtheoretisch Denken, Interactieacademie Antwerpen
2000 – 2001      Certified Trainer, ISBW Utrecht
1994 – 1995      Hoger Personeelsmanagement, Instituut voor Career en Development, Utrecht
1991                 Personeelsmanagement voor het Onderwijs, Hogeschool Rotterdam
1987 – 1988      Vrouw en Management VO, Hogeschool Rotterdam
1987                 Leidinggeven in Non-Profit organisaties, Samenw. Lerarenopleidingen Rotterdam
 
Bestuurlijke Ervaring
 
1983 – heden    Diverse bestuursfuncties (Voorzitter, secretaris en lid), Vereniging Centraal Wonen Zevenkamp, Rotterdam (60 woningen), PR en woordvoerder media
2011 – heden    Secretaris Stichting Uitdiekunst
 
 
Persoonlijke Gegevens
 
Drs Els (E.P.M.) Frigge, Geerten Gossaertstraat 14, 3069 WV Rotterdam, tel/fax 010-8427235, 06 51440410, info@elsfrigge.nl.

 

 

 

TOELICHTING OP CURRICULUM VITAE ELS FRIGGE

 
PERSOONLIJK PROFIEL
 
 
 
 
Ik denk biconceptueel: zowel de kwaliteit van het samenwerkingsproces tussen mensen als van de structuur/processen zijn nodig om doelen en kwaliteit te realiseren. De structuur is in mijn visie hierin niet leidend aan het proces, maar wel een middel tot een succesvol proces.
 
Het gaat mij om vertrouwen en ruimte geven aan de professional binnen de afgesproken strategische kaders. Ruimte bieden aan creativiteit en innovatie en ruimte bieden aan talentontwikkeling, maar ook zorgen voor transparante processen en verwachtingen.
 
Kortom ik bied kaders, plezier en groei.
 
Mijn kwaliteiten:
·         Visionair met praktische inslag: denken en doen in balans;
·         Communicatief vaardig (zowel schriftelijk als mondeling): goed luisteraar, verbinder, direct/open, processtuurder;
·         Sociaal: oog voor het menselijk belang;
·         Resultaatgericht: oog voor het organisatiebelang, besluitvaardig;
·         Omgevingssensitiviteit: netwerken en beïnvloeden;
·         Planmatig: projectmatige aanpak;
·         En verder: humor, energiek, initiërend en creatief.
 
 

WERKERVARING
 
 
 

 
 

 2007 - heden:   Senior trainer/adviseur en projectmanager

                        Els Frigge, training en HR projecten
Procesbegeleider in profit- en nonprofitorganisaties
·         Acquisitie/netwerken;
·         Ontwikkelen trainingen en trainingsmateriaal;
·         Klantvraaganalyses;
·         Ontwerp en uitvoeren interventieplannen;
·         Evaluaties en vervolgadvisering;
·         Vakontwikkelingen bijhouden.
Enkele lopende/recente projecten:
·         Onderwijskundige begeleiding/projectmanager: trainingsorganisatie en trainingsgebouw, Priva BV
·         Onderwijskundige begeleiding Hogeschool Rotterdam opleiding HRM: modulen en toetsen screenen en accreditatieproof maken
·         Trainer projectmatig werken NivoNext managementopleiding MCO
·         Competentieprofielen opleidingsprogramma bouwen, NBPO
·         Trainer/adviseur MD traject voor High Potentials, Reym BV, Amersfoort
·         Trainer/adviseur Leermeestertraject, Reym BV, Amersfoort
·         Competentieprofielen bouwen, training competentiegericht selecteren, teamontwikkelingstraject, managementontwikkelingstraject bij Raadhuis Advies, Helmond
·         Extern projectbegeleider opzetten bedrijfsopleidingen bij Zozijn, Wilp
·         POP workshops voor docenten bij Artez Hogeschool voor de kunsten, Arnhem, Enschede en Zwolle
 
 
1996 - 2007:     Senior trainer/adviseur en projectmanager
                        Jansse en Koekkoek BV, Groningen
Procesbegeleider in profit en non-profit organisaties
·         Idem als hierboven;
·         Coachen junior trainers;
·         Interne Audits;
·         Sparringpartner directie;
·         Relatiebeheerder;
·         PR activiteiten.
 
1994 - 1996:     HR manager en manager stafafdelingen
                        Doornhein De Vries & Partners BV (Telecommunicatieadviesbureau), De Meern
Verantwoordelijk voor de interne organisatie en HR
·   Leidinggeven aan secretariaat, receptie, DTP afdeling, HR en ICT;
·   Ontwerp en implementatie HR beleid;
·   Werving & selectie;
·   Intern organisatiebeleid;
·   Lid managementteam;
·   Interne coach;
·   Kwaliteitsmanagement;
·   Resourcemanagement.
 
1990 – 1994:     Directeur MTS Mode & Kleding
                        Vaktechnisch Lyceum Utrecht, Utrecht
                         Verantwoordelijk voor uitvoering SVM operatie
·         Onderwijskundige vernieuwing: invoeren gedifferentieerde leerwegen, beroepsprofielen en moduleonderwijs, opzetten en uitbreiden contractonderwijs;
·         Ontwikkelen en uitvoeren afdelingsstrategie en -beleid;
·         Ontwikkelen, implementeren en uitvoeren personeelsbeleid;
·         Ontwikkelen, implementeren en uitvoeren financieel beleid (lumpsum financiering);
·         Beheerstaken;
·         Processturing onderwijsteam;
·         Externe bedrijfs- en onderwijscontacten;
·         Aanspreekpunt ouders en leerlingen;
·         PR plannen en PR activiteiten;
·         Onderwijskundig adviseur voor collega MTS M&K scholen;
·         Lid managementteam en voorzitter examencommissie.
 
1989 – 1990      Schakelfunctionaris OVB (detachering op projectbasis naar School Advies Dienst vanuit schoolbestuur)
                        Projectbureau OVB, Rotterdam
                         Adviseur en projectleider OVB Basisonderwijs
·         Vertalen OVB overheidsbeleid naar concrete projecten;
·         Adviseren schoolbesturen over uit te voeren projecten en hun financiering;
·         Met collega schakelfunctionarissen verdelen subsidiegelden en projecten onder de basisscholen van de verschillende zuilen;
·         Initiëren van het project “Attitude leerkrachten” en projectleider hiervan;
·         Schoolbegeleider bij de uitvoering van de OVB projecten.
 
 
1980 – 1989      Docent en afdelingsleider MDGO AW
(Cultureel werk en (semi)residentieel werk)
                        Lucas Lyceum, Rotterdam
 Docent Pedagogiek, Psychologie, Omgangskunde, Methodiek, Maatschappijleer
·         Ontwikkelen lessenseries en onderwijsprojecten;
·         Examinering;
·         Leerlingbegeleider;
·         Stagebegeleider;
·         Afstudeerbegeleider.
 
Vanaf 1985 ook afdelingsleider en stagecoördinator
·         Procesbegeleider team;
·         Initiëren en implementeren veranderingstrajecten;
·         Externe contacten met stagebedrijven;
·         Aanspreekpunt ouders en leerlingen;
·         PR plannen en PR activiteiten;
·         Lid managementteam;
·         Lid werkgroep fusie richting Albedacollege.
 
1975 – 1980         Kleuterleidster en vanaf 1977 hoofdleidster kleuterschool.
                           1975 – 1976 Kleutertuin, Capelle a/d IJssel
                           1976 – 1980 Maria ter Engelen kleuterschool, Rotterdam
                                   

OPLEIDINGEN
 

 
1989 - 1991       Onderwijskunde doctoraal
                        Faculteit Sociale Wetenschappen, RUU
                         Afstudeerrichting: Management en Innovatie
                         Afstudeeronderzoek: De initiatiefase van grootschalige veranderingsprocessen
 
1981 – 1982      Eerste graads Maatschappijleer
1980 – 1982      Pedagogiek MO-B
1977 – 1980      Pedagogiek MO-A
                        Nutsacademie, Rotterdam
 
Daarvoor          MAVO en KLOS (MBO)
 

RELEVANTE CURSUSSEN
 

 
2012          Masterclass HR Analytics voor gevorderden
                 HR Academy
 
2012          Conflicthantering en organisatie-interventie
Interactieacademie Antwerpen
 
2010          Maakbaarheid van organisaties
 Interactieacademie Antwerpen
 
2008/2009         Groepen in organisaties
                        Interactieacademie Antwerpen
 
2004              Initiatie in systeemtheoretisch denken
Interactieacademie Antwerpen
 
2000 – 2001      Certified trainer
                        ISBW, Utrecht
 
1994 – 1995      Hoger Personeelsmanagement
                        Instituut voor Career en Development, Utrecht
 
1991          Personeelsmanagement voor het onderwijs
Hogeschool Rotterdam
 
1987 – 1988      Vrouw en Management VO
                        Hogeschool Rotterdam
 
1987              Leidinggeven in non-profit organisaties

Samenwerkende lerarenopleidingen, Rotterdam

 

INTERESSES EN AANVULLENDE INFORMATIE
 
 

 
 

 1983 tot heden Verschillende bestuursfuncties van voorzitter, secretaris tot woordvoerder

Vereniging Centraal Wonen Zevenkamp (CW7), Rotterdam (Bewonersvereniging van 60 woningen)
Nu PR en communicatie coördinator, woordvoerder media
·   Stroomlijnen in- en externe communicatie;
·   Coördinatieteam vernieuwingstraject naar Het Nieuwe Wonen;
·   Onderhandelingen met woningcorporatie.
2011 tot heden Bestuursfunctie: Secretaris stichting Uitdiekunst; Doel van de stichting: opzetten culturele vrijetijdsactiviteiten voor kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking.
 
2004 tot heden Eindredacteur (en digitale opmaak) nieuwsbrief en website (www.cw7.nl)
Vereniging Centraal Wonen Zevenkamp, Rotterdam
 
2002 tot heden Glaskunst
                         Thuisatelier
 
En verder:        Reizen en lezen (vooral vakliteratuur en kranten)
 
Publicaties:
2003                 Het poppenspel, de praktijk van het persoonlijk ontwikkelplan in organisaties, ISBN 90 901 7617 9, uitgegeven door Jansse en Koekkoek.
 
2004 tot heden Diverse artikelen in Management Support Magazine en HRD Magazine
 
2006                 Brochure Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan, opdrachtgever Stichting Mobiliteitsfonds HBO
 
(privé: 2007 Jubileumuitgave 25 jaar Centraal Wonen Zevenkamp)
 
PC-vaardigheden
Volledig bekend met de volgende software:
·         PowerPoint
·         Word
·         Excel
·         Specialistische software
 

This site conforms to W3C Standards    XHTML   |   CSS   |   Print

Naar boven