Een vraaggerichte, praktische en resultaatgerichte aanpak

Ieder mens én iedere organisatie is uniek. Daarom is mijn aanpak aangepast aan uw specifieke vraag en situatie. Mijn aanpak begint met een grondige analyse van uw vraag, het definiëren van de gewenste resultaten en het ontwerpen van een advies op maat. Dit advies kenmerkt zich door de praktische en doelgerichte aanpak. Zowel de trainingen als de interim-projecten leiden tot zichtbare resultaten op de werkplek en gaan uit van DOEN in plaats van alleen maar ‘praten over’.

Ik werk vraaggericht en niet productgericht. Dus géén standaardoplossingen of standaardtrainingen maar oplossingen passend bij uw situatie.
Leren, veranderen en ontwikkelen gaat over realistische situaties. Bij mij geen fake-leersituaties die geen relatie hebben met de praktijk, maar daadwerkelijk met het geleerde aan de slag op de werkplek. Dat vraagt lef van de deelnemers maar ook lef van u als opdrachtgever. Kan/mag er werkelijk gewerkt worden aan het doorbreken van oude, niet effectieve patronen in de organisatie of een deel daarvan?

Voorbeelden van mijn aanpak:

Leren op de werkplek door observatie/begeleiden van werkoverleg, gesprekken tussen leidinggevende en medewerker, samenwerking in een team, klantgesprekken etc. Vervolgens een nabespreking over het effect van het gedrag op de ander en op het uiteindelijke resultaat. Dit leidt tot het formuleren van concrete ontwikkelacties.

• Teamtrainingen met het gehele team om tot gezamenlijke doelen en concrete gedrags- en taakafspraken te komen. Monitoren van de gemaakte afspraken en interveniëren bij afwijken van de resultaten. Mensen enthousiast maken voor het behalen van de doelen, door zelf enthousiast te zijn en mensen in te zetten op hun kwaliteiten.

• Projectteambegeleiding/training gebaseerd op een echt project. Stap voor stap alle projectfasen begeleid doorlopen en uiteindelijk het project goed afronden.

• Geen individuele, team of organisatieverandering is te realiseren door alleen trainingen. In alle adviezen doe ik borgingsvoorstellen en vraag commitment aan u om u hier aan te houden.

• Interim-projecten starten met een gedeeld beeld van het doel van de opdracht en concrete afspraken over de inspanning die u van mij vraagt en de inspanning die ik van u vraag. Duidelijke afspraken ook over resultaten; of dat nu om een tijdelijke vervanging gaat van een (project)manager of het succesvol implementeren van bijvoorbeeld competentiemanagement of het ontwikkelen van interne opleidingen.

This site conforms to W3C Standards    XHTML   |   CSS   |   Print

Naar boven