Expertise gebieden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kleine eenheden

Hoe groter een organisatie, des te groter de kans op anonimiteit en bureaucratie. Dit gaat ten koste van de resultaten en de motivatie van mensen en leidt tot hoger ziekteverzuim.

Om dit te voorkomen is het opdelen van de organisatie in kleine, resultaatverantwoordelijke, eenheden een must: ‘Klein als krachttool tegenover groot’

De centrale organisatie geeft de strategische kaders aan en levert management informatiesystemen. De eenheden bepalen verder alles zelf: vertalen strategie in concrete resultaten, verbeterplannen opstellen, werkprocessen vaststellen, communicatie met elkaar en andere eenheden, evaluatie etc. Kleine eenheden zijn goed in staat zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het te behalen resultaat, mits dit goed gemanaged wordt .

Ik ben in staat met de eenheden in korte tijd te komen tot eigenaarschap van hun resultaten en hen te begeleiden in het proces van analyse verbeterpunten, out of the box zoeken naar oplossingen, opstellen verbeterplannen en het meten en realiseren van de resultaten.

 

2. Managementstijl: evenwicht sturing en zelforganisatie

De manager hanteert in mijn model een stijl van leidinggeven die een balans is tussen twee concepten: sturing en zelforganisatie.

Zelforganisatie (= organisch proces) managen door:

 • Vrijheid geven en autonomie
 • Dialoog en ontwikkelgericht
 • Verschil mag/moet er zijn
 • Wat gaat goed?
 • Erkenning van inzet
 • Vanuit talenten en persoonlijke drijfveren
 • Ontdekkend, lerend, experimenterend

En tegelijk sturing (= instrumentele proces)  managen door:

 • Gezamenlijk heldere doelstellingen opstellen voor geheel en individueel
 • Planmatig werken
 • Wat gaat nog niet goed?
 • Meten en gezamenlijk evalueren van resultaten
 • Situationeel aandacht geven
 • Bijsturen/coachen

De vraag waar veel leidinggevenden voor staan is: hoe vinden we de bi-conceptuele weg; het vinden van een evenwicht tussen het instrumentele en het organische proces. Het vinden van dit evenwicht is een ontwikkelproces dat in dialoog met elkaar vorm krijgt en houvast biedt aan de leidinggevenden.

Ik ben sterk in het begeleiden van managers naar het realiseren van een evenwicht in deze stijl van leidinggeven, zowel in MD groepstrajecten als individueel. ‘Managen is een vak voor mensen die een positieve invloed hebben op andere mensen


3. Bildung in organisaties

Bildung leidt tot zelfverantwoordelijke mensen. Bildung gaat verder dan een dagje een training of cursus volgen. Zo’n dagje is leuk, maar biedt niet meer dan oppervlakkige kennis en in het gunstigste geval enig inzicht in theorie of eigen gedrag. Dat is een te laag niveau voor het bereiken van zelforganisatie. Leren in organisaties moet en kan dus beter door verder te gaan dan kennis en inzicht leren.

In de onderwijskunde hebben we het in dit verband over de taxonomie; een hiërarchie van leer- en ontwikkeldoelen. De taxonomie van Bloom is hier een voorbeeld van: kennis, inzicht, toepassen, analyse, synthese, evaluatie.

Bildung gaat om een continue proces van leren van en met elkaar tot op het niveau van zelfevaluerend vermogen. Dit leren is het meest succesvol door 'de kracht van diversiteit' in te zetten. Diversiteit in leeftijd, geslacht en kwaliteiten. Generaties leren van elkaar; ouderen zijn de leermeesters en leiden jongeren op, jongeren hanteren nieuwe technieken als de beste en nemen de ouderen hierin mee. Mannen en vrouwen leren elkaars strategiën. Deze kruisbestuiving van generaties en geslachten is ideaal om Bildung in organisaties te realiseren, mits dit professioneel begeleid wordt. 

Ik kan daarbij helpen door:

 • De eenheid of het team te begeleiden in het overbruggen van vooroordelen over generaties/geslachten en te leren leren van elkaar, met name door het luisteren naar, en leren waarderen van elkaar.
 • Opstellen van professionele interne trainings- en opleidingsprogramma’s voor iedere leeftijdsfase
 • Leersituaties op de werkplek creëren
 • Leermeesters opleiden
 • Ontwikkelplannen voor teams en individuen opstellen en begeleiden zodat het werkt

 

This site conforms to W3C Standards    XHTML   |   CSS   |   Print

Naar boven