Voorstellen

Sinds 1996 ben ik als trainer/adviseur actief in organisaties op het snijvlak van onderwijskunde en HR. Vanuit mijn onderwijskundige achtergrond hanteer ik verschillende leerstijlen en leerniveaus, afgestemd op het doel en de doelgroep. In mijn projecten gaan sturing en zelfverantwoordelijkheid hand in hand. Sinds 2007 werk ik als zelfstandige onder de naam Els Frigge, training en HR projecten.

Ik ben in staat  mensen energie te geven om veranderingen in hun gedrag en hun context te realiseren. Dit alles vanuit systeemtheoretische inzichten waarin gedrag in relatie staat met de context waarin iemand zich bevindt. Daarin ga ik steeds op zoek met de betrokkenen naar mogelijkheden om de bestaande context en/of het eigen gedrag te beïnvloeden. Meer over mijn aanpak..

Door mijn toegankelijkheid maak ik gemakkelijk contact met mensen, schep een veilige sfeer en dat alles met humor; ‘Leren moet ook leuk zijn.’ Ik ben een praktisch mens en wil dat gewenste veranderingen in organisaties en/of bij mensen ook echt werken en leiden tot verbetering van resultaten.

Met een vleugje anarchisme ben ik in staat heilige huisjes te doorbreken en ruimte te creëren voor creativiteit. Zie impressies.

Ook in mijn vrije tijd ben ik actief en een echt mensen-mens; ik speel een initiërende rol in het gemeenschappelijk wonen project waar ik al 30 jaar woon. Daar heb ik ook mijn mini glaskunst atelier. Daarnaast ben ik secretaris van de stichting jouwkunst.org die culturele activiteiten aanbiedt aan jongeren met een verstandelijke beperking.

Mijn loopbaan: studie sociale pedagogiek, docent MBO psychologie/pedagogiek, adviseur schoolbesturen, studie onderwijs- en opleidingskunde, directeur MTS, Officemanager/HR Manager en vanaf 1996 enthousiast senior trainer, adviseur en projectmanager. Ik heb brede ervaring met onder andere implementatietrajecten, secretariaatstrainingen, management development, HR implementatietrajecten en competentiegerichte ontwikkeling bij profit en non profit organisaties. Voor mijn uitgebreide CV klik hier.

This site conforms to W3C Standards    XHTML   |   CSS   |   Print

Naar boven